سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی دلایلی که موجب شد تا فیلم اخراجیها ۲ پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران شود می پردازد. فیلم اخراجی ها ۲ در سال ۱۳۸۸ اکران شد و توانست ببش از ۸ میلیارد تومان فروش داشته باشد.اخراجی ها ۲ فیلمی عامه پسند است که براساس داستانهای مربوط به دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق ساخته شده است. نظریه فرهنگ عامه چهارچوب نظری مناسبی برای این تحقیق فراهم می کند. بر اساسنظریه فرهنگ عامه، این مقاله ادعا می کند که مهمترین دلیلی که منجر به پرفروش شدن اخراجی ها ۲ شد، ژانر کمدی این فیلم است. علاوه بر این، این فیلم نتوانست زمینه مناسبی برای ارتقای سطح دانش، خصوصادانش اجتماعی و فرهنگی، بینندگان فیلم فراهم کند. مصاحبه کیفی بعنوان روش تحقیق انتخاب شد. من با هشت نفر از بینندگان فیلم مصاحبه کردم و یافته های تحقیق فرضیه های تحقیق را تایید کرد