سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد احمدی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آ
الهه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
لیلا نژادرحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

چکیده:

مناطق کوهستانی به عنوان مهمترین منبع تولید علوفه دام آب انرژی، تنوع بیولوژیکی مواد معدنی تولیدات جنگلی و کشاورزی و تفرج هستند اکوسیستمهای کوهستانی به سرعت درحال تغییر بوده و به فرسایش تشدید شونده لغزشها و کاهش تنوع زیستی حساس هستند اکوسیستمهای کوهستانی برای بقای اکوسیستمهای دنیا ضروری هستند در استان آذربایجان غربی دام موجود در مرتع بیش از دو برابر ظرفیت مراتع می باشند امروز با درنظرگرفتن فرسایش ژنتیکی و سیر قهقرایی پوشش گیاهی بررسی اثر چرای متعادل بربهبود مرتعو تولید دامی امری ضروری و پراهمیت است برای بررسی تولیدات دامی دامهای چرا داده شده در قطعه تعادل دام و مرتع و تعدادی از دامهایی که بصورت سنتی چرا می نمودند قبل از ورود به مرتع و بعد از دوره چرا توزین گردیدند.