سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین شکری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
عدنان گویلی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مفهوم رادیو شناختگر از ابتدا با چالشهای بسیاری در طراحی تمامی لایههای پرتکلی همراه بوده است. در این مقاله چالشهای پیش روی فناوری رادیو شناختگر از دو دیدگاه مدیریتی و فنی بررسی میگردد. چالشهای مدیریتی مهم از دیدگاه رگولاتوری، در سه دسته چالشهای نظارتی، قانونگذاری و مدیریت تداخل بررسی شده و مهمترین این چالشها یعنی بحث مدیریت تداخل، در قالب بررسی فعالیتهایFCC مورد بحث قرار میگیرد. چالشهای فنی، یعنی چالشهای پیش روی گروههای تخصصی و استانداردسازی، در سه دسته سنجش طیف، طراحی RF و چگونگی تحقق کانال کنترلی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت چندین کاربرد مهم برای شبکههای رادیوی شناختگر معرفی میشود