سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منا ایوز – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزادسبزوار
اکرم شریفی –
صادق ریگی –
محمد ریگی –

چکیده:

بیماریهای ناشی ازغذایکی از شایع ترین و شدیدترین مشکلات بهداشت عمومی درجهان امروزی است که بارسنگینی را برزندگیانسان ها تحمیل کرده است بیماریهای ناشی ازغذا معمولا به همراه عوامل عفونت زا یا مسمومیت غذایی که با بلع غذا به بدن راه یافته اند درانسان بروز می کند درمبحث سلامت انسان درایجاد مبانی علمی و روشها و سیاست های جدید ارزیابی دقیق تامین ایمنی موادغذایی که بطریق بیوتکنولوژیکی حاصل شده اند ترویج و توافقات بین المللی بصورت چشمگیری خودنمایی می کنند این روشهای تشخیصی باید مزایای سلامتی و نیز احتمال بروز آثار سو را درسلامتی مورد توجه قراردهند امروزه عملیاتهای نوین کشاورزی همراه با علوم جدید و سرمایه گذاریهای وسیع منجر به تولید غذاهای اصلی به روش بهینه شده و استفاده از افزودنیهای غذایی میتواند کیفیت کمیت و ایمنی موادغذایی را بهبود ببخشد.