سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس میرزایی ثمرین – هیئت علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مینا سلطانی سیاپوش – گروه مهندسی کامپیوتر موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل
امین بدیرزاده – گروه مهندسی کامپیوتر موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل

چکیده:

در حال حاضر به دنبال پیشرفت فناوری های الکترونیکی، انسان به دنبال کمتر کردن شکاف علمی جوامع، از بین بردن مرزها، کوچک کردن محیط و بیشتر کردن قدرت کنترل خ ود به محیط بوده است. تکنولوژی های الکترونیکی و استفاده از محیط های مجازی یکی از عوامل تعیین کننده ساختار فرهنگ و نهادیهای اجتماعی شده است که از تأثیرات آن انتقال عاملیت از انسان به ماشین و ابزار الکترونیکی است. یکی از مهم ترین تأثیرات فناوری های اطلاعاتی، جهانی شدن می باشد، روابط متقابل بین جوامع، فرهنگها و مردم رو به افزایش است و نمودهای مختلفی از زندگی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی در دنیای مجازی را مشهود می سازد. مقاله حاضر تلاشی است ضمن تبیین چالش های موجود پیامدهای اجتماعی و فرهنگی حاصله را شرح دهد.