سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو قبادی – کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی و کارشناس امور روستایی استاند
شهپر گراوندی – دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه رازی
عبدالحمید پاپ زن – دانشیار دانشگاه رازی
کیومرث زرافشانی – دانشیار دانشگاه رازی

چکیده:

اکنون که روستائیان ما، با مشکلاتی همچون بیکاری، بهره وری پائین کشاورزی، مهاجرت روز افزون به شهرها و حاشیه نشینی مواجه هستند، توسعه ی توریسم روستایی می تواند در جهت رفع این معضلات مؤثر باشد هدف از پژوهش کیفی حاضر، مطالعه ی چالش ها و فرصت های توسعه ی توریسم روستایی در روستای گلین می باشد. اهالی روستای گلین، جامعه ی آماری مورد مطالعه ی چالش ها و فرصت های توسعه ی توریسم روستایی در روستای گلین می باشد. اهالی روستای گلین، جامعه ی آماری م ورد مطالعه بودند، که تعداد ۲۱ نفر از آنها به شیوه ی گلوله برفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در گروه های متمرکز شامل: سه گروه مردان، زنان و جوانان بودند و شیوه دستیابی به انگاره های ذهنی آنها، بحث گروهی و طوفان اندیشه بود. برای جمع آوری اطلاعات نیز، از مشاهده مستقیم، اسناد و مدارک کتابخانه ای، تهیه عکس و فیلم بهره گرفته شد. به منظور پاسخگویی به سوال های پژوهش، سه جلسه ی ۴۵ دقیقه ای برگزار شد. نتایج نشان داد، روستای هدف گردشگری گلین با فرصت هایی از قبل: برخورداری از مناظر و چشم اندازهای زیبای طبیعی، تولید محصولات کشاورزش و باغی متنوع، سراب زیبای گلین، آب و هوای معتدل و گرم، معماری سنتی روستا، صنایع دستی منحصر به فرد، بافت همگن قومی، آثار باستانی گوردخمه دیره، پرورش ماهی در منطقه، وجود روحیه ی مهمان نوازی در مردم روستا و از پتانسیل گیاهان دارویی در منطقه برخوردار می باشد. عمده ترین چالشی که این روستا، در زمینه ی توسعه ی توریسم با آن مواجه می باشد، عبارتند از: عدم امکانات زیر بنایی، عدم شبکه اطلاع رسانی صحیح و به موقع، کمرنگ شدن جاذبه های سنتی و قدیم روستا، تعصبات قومی و مذهبی، محدودیت اقلیمی، عدم اطلاعات دقیق آماری، دور بودن از مرکز گردشگر فرست و عدم وجود مشارکت در بین مردم روستا می باشد.