سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

پرویز کردوانی – استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
صلاح شریفی – دانشجوی ترم آخر دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

موقعیت جغرافیایی ویژه تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا شهرستان مریوان به عنوان پنجمین شهر دارای تنوع طبیعی کشور شناخته شود. این در حالی است که علی رغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، گردشگری مریوان با مشکلات و موانع گوناگونی در جذب گردشگر مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده است. بر این اساس هدف از این پژوهش «شناخت موانع مؤثر در جذب گردشگر و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری» است. نوع پژوهش «کیفی و میدانی» و روش آن «توصیفی- تحلیلی و میدانی» است که با بررسی منابع اسنادی، میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چالش های فراوان در صنعت گردشگری مریوان است؛ به گونه ای که از نظر تعداد گردشگران آثار تاریخی و طبیعی، شهرستان مریوان در سال ۱۳۸۹ رتبه اول را در استان کردستان با تعداد ۴۹۸۰۰۰ نفر کسب کرده است. در حالی که درآمد ناچیزی از سهم گردشگری نصیب مردم می شود.