سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
ابراهیم مقیمی – استاد گروه جغرافیا ی طبیعی ، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی سلاجقه – معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

آب سالم و شیرین آبی است که انسان برای انجام فعالیت هایش به آن نیاز دارد.آب شیرین از مهمترین منابع تجدیدشدنی می باشد که این منبع ،برای زنده ماندن بسیاری از موجودات زنده و همچنین انسان از لحاظ تامین نیاز به آب و نیز کشاورزی پر اهمیت است.روند افزایش جمعیت و گسترش منابع و نیاز به آب باری تامین غذای بشری سبب شده است که آب به عنوان یک عامل حیاتی محسوب شده به همین دلیل جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می باشد.عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون اند و می توانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده نمایند. در سال ۱۹۶۹ برای آلودگی آب تعریفی ارائه شده است که آلودگی آب عبارتست از افزایش میزان هریک از معرف ها اعم از شیمیایی،فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه اش شود. آب ،سالم بودن و جلوگیری از آلودگی و به هدر رفتن آن از مسائل بسیار مهم زمان ما به حساب می آید.آلودگی آبها ،معضل بزرگ زیست محیطی محسوب می شوند که به علت پیشرفت روزافزون صنایع و تکنولوژی ،هر روزه با افزایش و پیشرفت این معضل مواجه هستیم. نگاهی اجمالی به آب و منابع و مسائل آن ، بهره برداری مناسب از منابع آب،بحران های موجود،بررسی آلودگی آبها (تعاریف،عوامل،چالش ها و چشم اندازها ) ، و راهکارهایی چند در زمینه جلوگیری و کاهش منابع آب از آلودگی ها واستفاده از آب سالم از مسائل قابل ارائه در مقاله کامل می باشد .