سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم فلاح کشکاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
سید علی رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ

چکیده:

کشور ایران دارای امکانات و ویژگی های ارزشمند در زمینه صنعت گردشگری می باشد این صنعت با بکارگیری روش هایی سعی در افزایش تعداد گردشگران در این زمینه دارد که امری کاملا منطقی و اقتصادی به نظر م یرسد .گردشگری در کشور ما طی سال های گذشته ب هعنوان یک منبع در آمدی مهم در جهت بازسازی مناطق گردشگری و توسعه این نواحی در کنار اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی مانند کسب درآمد و اشتغا لزایی و آشنایی مردم با مناطق گردشگری اهمیت و جایگاه خاصی داشته است با توجه به اینکه این صنعت بیشترین سطح درآمدزایی را در جهان به خود اختصاص داده می تواند باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود خدمات اجتماعی گردد.از جائی که کشور ایران از تنوع خاص آب و هوایی و زیست بوم های طبیعی ، تفریحی و تاریخی متنوعی در زمینه اکوتوریسم و گردشگری برخوردار است،لازمه سودرسانی مستمر به این صنعت نیازمند برنامه های مو شکافانه همراه با مدیریت پایدار در جهت منافع منطقه ای و ملی با رعایت اصل توسعه پایدار می باشد.در این زمینه یکی از نواحی تاثیرگذار کلیدی و مستعد گردشگری و اکوتوریسم جزیره قشم است.جزیره قشم از ۲۶ کشور جهان بزرگ تر بوده و زیبایی های فراوانی را در گوشه و کنار خود جای داده است.این جزیره از نظر جغرافیایی به صورت نهنگی است که که روبه سوی تنگه هرمز دارد.استعدادهای ارتباطی، رفت و آمدهای دریایی و هوایی این جزیره را به عنوان یک منطقه آزاد تبدیل کرده که توجه گردشگران زیادی را به خود جلب نموده است. توسعه قشم از حساسیت خاصی در همه ابعاد اکولوژیکی،اقتصادی و سیاسی برخوردار است.این جزیره از نظر اکولوژیکی و حضور اکوسیستم های خاص همچون جزایر مرجانی و جنگل های حرا و اراضی خاص وسیع داخلی در کنار روند نابسامان گذشته و طرح های توسعه ای که برای این منطقه آزاد پی شبینی شده است نیازمند دقت و سیاست های خاص دولتی ،منطق های و محلی در سطح کلان و خرد م یباشد که مستلزم شناخت دقیق رویکردهای سیستماتیک نسبت به وضعیت موجود و برنامه ریزی آموزشی و مدیریتی مستمر از نظر اکولوژیک که مبتنی بر اصل توسعه پایدار است لذا در این مقاله قصد است به بحث اکوتوریسم در قشم و چال شهای موجود در جهت توسعه پایدار این منطقه همراه با ارائه راهکارهای موثر در مقابله با این چالش ها و رسیدن به اکوتوریسم پایدار پرداخته شود.