سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی بهاری زاده – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید فم- وکالت

چکیده:

شغل وکالت در دعاوی دادگستری را می توان از جمله نادر حرفه هایی دانست که از لحاظ ظاهری دو جنبهکاملاً متفاوت دارد. یک جنبه معنوی که همان قدم نهادن در راه عدالت و کمک به قضات دادگستری جهتاحقاق حق بزه دیده و زیان دیده می باشد و دیگری جنبه مادی که همان کسب درآمد از وکالت در پرونده هایدعاوی و مشاوره های حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی است. هرچند فدا نمودن هر یک از این جنبه هابرای دیگری صحیح نیست اما می بایست تلاش گردد جنبه مادی را با جنبه معنوی هم جهت نمود و هم سونمودن جنبه مادی برای جنبه معنوی یکی از چالش های این شغل به حساب می آید تا بدین وسیله قداست اینحرفه پابرجا بماند و چنانچه جنبه معنوی این حرفه برای جنبه مادی آن به کار گرفته شود، به یک آسیب بسیاربزرگ برای حرفه وکالت تبدیل می شود. لذا در این راه می بایست از موانع و مشکلات بسیاری عبور کرد تا براین چالش ها و آسیب ها غلبه کرد و بتوان ضمن رعایت اصول و آداب حرفه وکالت هم در راه عدالت قدمبرداشت و هم از این حرفه شریف ارتزاق نمود. در این مقاله سعی بر آن است به نکاتی از این مشکلات وآسیب ها در بخش های جداگاه اشاره شود و راه حل های ممکن برای بعضی از آن ها ارائه گردد تا بتوان درنهایت با رعایت این اصول و راه حل ها هر کدام از جنبه های کار وکالت را در جای خود بکار برد و تعادلمیان آن ها را حفظ کرد.