سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ولی اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی گاز دانشگاه شیراز
محمود مشفقیان – استاددانشگاه شیراز
سونا رئیسی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تعیین دقیق نقطه شبنم مخلوط های هیدروکربنی گازی در صنایع نفت و گاز بسیار مورد توجه است اما موانع و خطاهای متعددی وجود دارند که اندازه گیری و یا تخمین نقطه شبنم را به چالش می کشانند. بررسی نتایج گزارش شده از مراجع مختلف در اندازهگیری نقطه شبنم گاز نشان می دهد که از اندازه گیری دمای شبنم یک نمونه و در یک فشار خاص، به روش های مختلف ممکن است نتایجی با ۵ درجه سانتی گراد اختلاف حاصل شود. همچنین در برخی گزارش ها به تغییرات بسیار کوچک ترکیب جزئی مخلوط های مورد آزمایش در طول فرآیند اندازه گیری اشاره شده است؛ علاوه بر آن برای تخمین نقطه شبنم مخلوط های گازی به ترکیب جزئیمخلوط نیاز است که اندازه گیری آن نیز همراه با خطا خواهد بود. در این مطالعه تاثیرات خطاهای کوچکی که در اندازه گیری ترکیبجزئی حاصل می شوند و همچنین تغییرات احتمالی ترکیب جزئی مخلوط در طی مراحل مختلف نمونه گیری و اندازه گیری، برسی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که این خطاها می توانند دمای بیشینه ی منطقه ی دوفازی در نمودارفازی مخلوط های هیدروکربنی را تا بیش از ۲۰ درجه سانتی گراد جابه جا کنند و در اغلب موارد خطای حدود ۵ درجه سانتی گراد در این پیش بینی ها دور از انتظار نخواهد بود. مجموعه این خطاها در اندازه گیری نقطه شبنم و یا تعیین ترکیب جزئی دقیق مخلوط و نیز خطای طبیعی خود معادلات حالت در مدلسازی رفتار ترمودینامیکی مخلوط ها، موجب می شود که تعیین نقطه شبنم مخلوط های هیدروکربنی با خطای احتمالی قابل توجهی همراه باشد که باید در طراحی و بهره برداری واحدهای مربوط به صنایع گاز در نظر گرفته شود.