سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – استادیار و عضو هیئت علمی مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

از ابتدای زندگی بشر، بلایای طبیعی همراه او بوده و همواره به عنوان تهدیدی برای زندگی و ساخت و ساز های بشر تلقی شده است. با مرور اجمالی به حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده، بوضوح می توان دریافت؛ که کشورهای در حال توسعه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش شهرنشینی و ایجاد تغییر در کاربری ها، سهم بیشتری از تلفات و خسارات از این حوادث را داشته اند؛ از اینرو مدیریت سانحه و بحران یک ضرورت انکارناپذیر برای این جوامع مطرح می-شود. با توجه به اینکه هدف از مدیریت سانحه در گام اول پیشگیری از صدمات و تلفات ناشی از بحران و آمادگی مقابله با آن است؛ اما متاسفانه در اغلب موارد این مرحله با پنداری نادرست، فراموش شده و همین امر باعث افزایش قابل توجه تلفات و خسارت می شود. از اینرو ضروری است؛ کلیه مراحل چرخه مدیریت سانحه در عمل مبنای فعالیت ها قرار گیرد و محدود به مرحله خاصی نشود. در این مقاله نیز سعی شده با مطالعه چگونگی عکس العمل کشورها در برابر سوانح و مرور دستورالعمل های مدیریت سوانح موجود، قسمت های مختلف چرخه مدیریت سانحه بیان شود، همچنین اصول و اقداماتی نظیر بکارگیری سیستم های هشدار دهنده، تحلیل و بررسی احتمال وقوع یک حادثه، قانونگذاری و اجرای کدهای ایمنی ساختمان ها و یا مدیریت کاربری زمین و غیره که در این مراحل مبنای فعالیت ها قرار می گیرد، بعنوان راهکارهایی برای کاهش خسارات و تلفات ارائه شده است..