سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسنا روشنی علی بنه سی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
سروه سبحانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
سکینه حیدری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب تغییراتی در همه جوانب زندگی بشری شده است. و چه ملموس این تغییرات را می توان در آموزش به طور واضح دید مدارس هوشمند پدیده هایی است که با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه آموزش یا به منصفه وجود گذاشت. مدارس هوشمند در کشورمان با مشکلات و چالش هایی روبروست که در این مجال پیش رو به مشکلات و چالش های مدارس هوشمند در ایران خواهیم پرداخت.