سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد داوری – وکیل دادگستری، کانون وکلای خراسان

چکیده:

جنگل ها و بیشه زارهای طبیعی میراث ماندگار بشر است که به تمامی نسل ها و بلکه همه جهان تعلق دارد صیانت از آنها نیز وظیفه آحاا نسل بشر است وجود قوانین نه چندان جامع ار کنار دادرسی و اجرای ناقص آن توسط قوای قضاییه و مجریه، سبب شده است به حکایت مشاهدات عینی، تخریب این منابع خدادادی به وضعیت نگران کننده ای برسدص تنها ایجاا یک بسته حمایتی جامع که ار آن روابط قوای سه گانه تعریف شده و ار ارتباط با هدف واحدی بهم پیوند خورده باشد و از جدیدترین یافته های علمی نوین ار زمینه پیشگیری استفااه شده باشد، می تواند به تخریب نگران کننده منابع طبیعی پایان اهدص