سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صادق عزیزیان – عزیزیان مدرس دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان
مریم کریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

آب منبعی طبیعی، کمیاب، حیاتی و کالایی ارزشمند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست که در اشکال مختلف مصارف آن از جمله کشاورزی قابل جایگزینی با ماده دیگری نیست. کشور ما به دلیل ریزش های جوی کم و توزیع نامناسب زمانی مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. از طرفی به دلیل افزایش رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه طرح های کشاورزی و صنعتی و در نتیجه افزایش تقاضا برای مصرف آب، نیاز به آب در بخش کشاورزی که حدود ۷۰ درصد آب موجود را مصرف می نماید بیشتر احساس می شود. در حال حاضر حدود ۹۰% از آب استحصالی از منابع سطحی و زیرزمینی ایران در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نامناسب به هدر می رود. در مواردی نیز استفاده غیر پایدار از منابع آب زیرزمینی و انحراف آب از آبراهه های مختلف بدون توجه کافی به عوامل زیست محیطی مشکلاتی را در برخی از مناطق بوجود آورده است.در این مقاله سعی بر این است با بررسی چالش ها و موانعی که پیش روی آب در ایران وجود دارد گامی در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار بخش کشاورزی، بخش زیرین و زیربنایی توسعه کشور برداشته شود.