مقاله چالش های هویت دینی مسلمانان در جوامع غربی معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: چالش های هویت دینی مسلمانان در جوامع غربی معاصر
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت دینی
مقاله پوشش زنان مسلمان
مقاله نابرابری و تبعیض
مقاله جوامع غربی معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله بر پایه رویکردی جامعه شناختی به بررسی و تبیین پیامدهای هویت دینی در جوامع غربی می پردازد. اهمیت این موضوع ریشه در این واقعیت دارد که به ویژه طی وقایع جهانی سال های اخیر مانند یازده سپتامبر، حیات و وضعیت مسلمانان در غرب با تنگناهای جدی مواجه شده است. این موضوع عمدتا معطوف به وضعیت زنان مسلمان است. زیرا نوع پوشش آنان به وضوح نمادهای فرهنگی مرتبط با هویت اسلامی را در بطن فرهنگ و جامعه غربی علنی می کند. در این مقاله، ابتدا، طیف وسیع و متنوعی از جدیدترین مطالعات و تحقیقات در زمینه وضعیت و پیامدهای پوشش اسلامی در جوامع غربی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس، تجزیه و تحلیل های آماری این تحقیق مبتنی بر مدل تئوریک نابرابری و تبعیض ناشی از هویت فرهنگی- مذهبی و روش تحلیل رگرسیونی ارائه شده است. در مجموع، تجزیه و تحلیل های ارائه شده در این مقاله نشان داده که آن دسته از مسلمانان که هویت مذهبی آنان به جهت استفاده از پوشش اسلامی به سهولت در بطن فرهنگ غربی علنی و شناخته شده تبعیض در جامعه غربی را به طور معنی داری بیش از دیگران تجربه کرده اند.