مقاله چالش های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی در ماندگاری جمعیت در روستاهای ناحیه مرکزی اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۷۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: چالش های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی در ماندگاری جمعیت در روستاهای ناحیه مرکزی اردبیل
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله شوراهای روستا
مقاله روستاهای ناحیه مرکزی
مقاله استان اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی هشجین نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: آمار تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: حاجعلی زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره اساسی ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدا و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله، بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و … را به وجود می آورند. در این میان نقش و عملکرد مدیریت روستایی در جلوگیری از مهاجرت و ماندگاری جمعیت اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه راهبردی با تاکید بر توسعه پایدار یکی از راه های ماندگاری جمعیت در روستاها برنامه ریزی مدیریت روستایی بر پایدار نمودن کیفیت زندگی روستاییان شامل دست یابی به برابری وحفظ تنوع فرهنگی، افزایش حس جمعی و شهروندی، دست یابی به کیفیت و بهتر نمودن کیفیت زندگی و هر نوع تغییر در فعالیت های اقتصادی که موجب ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی شود معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از ابزار تحلیلی مبتنی بر تکنیک SWOT نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارج از عرصه سکونتگاه های روستایی ناحیه مرکزی دهستان اردبیل با دید یکپارچه تبیین شده واقدامات راهبردی مربوط به برنامه ریزی برای ماندگاری جمعیت در روستاها از دیدگاه شوراها مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که می توان از طریق توسعه کارآفرینی و نیز رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی توسعه روستایی، ضمن تقویت روحیه و بسط انگیزه زمینه های امیدواری را در روستاها تقویت نموده تا از این طریق انگیزه ماندگاری در روستاها را تحکیم بخشید.