مقاله چالش های فرهنگی – اجتماعی ترجمه معکوس با توجه ویژه به متون اسلامی با استناد به ترجمه آلمانی تعالیم اسلام اثر علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم اثر مهدی آذر یزدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: چالش های فرهنگی – اجتماعی ترجمه معکوس با توجه ویژه به متون اسلامی با استناد به ترجمه آلمانی تعالیم اسلام اثر علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم اثر مهدی آذر یزدی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه متون اسلامی
مقاله چندمعنایی
مقاله قالب
مقاله محتوا
مقاله معادل یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استارمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همگام با رشد تبادلات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در سراسر جهان در عصر حاضر،ترجمه متون اسلامی به زبان آلمانی نیز در ایران نیزف زونی یافت. آنچه در این میان، مترجمان را گرفتار چالش ها و دشواری های گاه حل نشده قرار می دهد، حساسیت ویژه ای است که او را وامی دارد ترجمه متون اسلامی را با در نظرگرفتن قالب و محتوا درست و با ظرافت به مخاطب انتقال دهد؛ زیرا اشتباه در ترجمه این متون، سهل انگاری و عدم احساس مسوولیت او را به مفاهیم دینی به ذهن متبادر می کند. این پژوهش می کوشد تا با تبیین اهمیت برگردان منطبق با اصل متون اسلامی به زبان آلمانی، مشکلات کلی ترجمه را نخست به طور نظری و تحقیق کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات کافی از منابع موجود بررسی کرده و سپس با توجه ویژه به ترجمه متون اسلامی ازفارسی به آلمانی به بررسی ترجمه کتاب «تعالیم اسلام» اثر علامه طباطبایی و «داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم» اثر مهدی آذر یزدی پرداخته شود. این دو اثر به دلیل فراوانی واژگان اسلامی، نویسندگان بر جسته اسلامی و ترجمه این آثار توسط هلا کمالیان از مشهورترین مترجمان متون اسلامی در ایران انتخاب شده اند. از ترجمه این دو اثر چنین استنباط می شود که ریشه اصلی مشکلات ترجمه متون اسلامی در کنار مشکلات فرهنگی و زبانی، عدم جستجوی ریشه ای واژگان در ادیان اسلام و مسیحیت است. این جستار به دنبال ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای چگونگی ترجمه متون اسلامی برای مخاطب آلمانی زبان است.