مقاله چالش های انتخاب اهداءکننده: تجربیات زوجین نابارور ایرانی استفاده کننده از روش های اهدایی کمک باروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: چالش های انتخاب اهداءکننده: تجربیات زوجین نابارور ایرانی استفاده کننده از روش های اهدایی کمک باروری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب اهداءکننده
مقاله روش های کمک باروری
مقاله مطالعه کیفی
مقاله ناباروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیف نژادرودسری رباب
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده طلاساز فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خادم غائبی نیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زوجین متقاضی استفاده از روش های اهدایی کمک باروری، در طی درمان با چالش های پیچیده ای مواجه هستند که می تواند اثرات روانی مهمی بر زندگی آنان داشته باشد که یکی از آن چالش ها، تصمیم برای انتخاب یک اهداءکننده مناسب است. مطالعه حاضر با هدف فراهم نمودن توصیف عمیقی از تجربیات زوجین نابارور استفاده کننده از روش های اهدایی در ارتباط با انتخاب اهداءکننده انجام شد.
روش کار: این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند از تیر ماه ۱۳۹۰ تا مرداد ماه ۱۳۹۱ بر روی ۳۲ زوج نابارور و داوطلب استفاده از روش های اهدایی کمک باروری مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر مشهد انجام شد. افراد مورد مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی انجام گرفت. برای تایید دقت و صحت داده ها از شیوه های بازنگری مشارکت کنندگان و استفاده از نظرات اساتید و همکاران استفاده شد.
یافته ها: تجربیات زوجین نابارور در ارتباط با انتخاب اهداءکننده در سه طبقه: چالش انتخاب نوع اهداءکننده، معیارگزینی در انتخاب و کنکاش تناسب اهداءکننده طبقه بندی شد. اکثر زوجین با اهداءکننده غریبه موافق بوده و مهم ترین معیار آن ها جهت انتخاب، ویژگی های اخلاقی وی بود. با این حال به دلیل محدودیت تعداد اهداءکنندگان، اکثر زوجین بدون توجه به آن و بدون هیچ تحقیقی از اهداءکننده، به انتخاب وی پرداخته بودند.
نتیجه گیری: محدودیت اهداءکننده، از مهم ترین عواملی است که عملا در تصمیم گیری اکثر زوجین جهت انتخاب اهداءکننده تاثیر اساسی داشته و باعث صرف نظرکردن زوجین از نوع اهداءکننده و معیارهای انتخاب می گردد.