مقاله چالش های آموزش سلامت بلوغ به دختران نوجوان در ایران: اولویتی برای طراحی مداخلات مدرسه محور برای دختران و مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۶۲۱ تا ۶۳۶ منتشر شده است.
نام: چالش های آموزش سلامت بلوغ به دختران نوجوان در ایران: اولویتی برای طراحی مداخلات مدرسه محور برای دختران و مادران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت بلوغ
مقاله آموزش
مقاله دختران نوجوان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دختران نوجوان در دوران بلوغ تغییرات جسمانی، روانی و اجتماعی را تجربه می کنند که نداشتن اطلاعات کافی، مهارت ها و آمادگی های لازم برای گذر از این بحران، آن ها را آسیب پذیر می کند. سلامت بلوغ شامل اصول و مراقبت هایی است که منجر به حفظ و ارتقای سلامت جسمی- روانی و عاطفی فرد در این دوران و دوران های دیگر می شود که بیش از هر چیز نیازمند آموزش است. به همین دلیل مطالعه موجود با هدف تبیین چالش های موجود در آموزش بهداشت بلوغ به دختران نوجوان به صورت مروری با استفاده از کلمات کلیدی نوجوان، بلوغ، سلامت بلوغ، دختران در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed ,Elsevier ,SID ,Medlib ,Magiran ,Iranmedex ,Irandoc ,Google Scholar انجام شد و مقالات چاپ شده در یکی از حیطه های مرتبط با آگاهی، نگرش و عملکرد سلامت بلوغ دختران در فاصله ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. چالش های مرتبط با آموزش بهداشت بلوغ دختران نوجوان را می توان در ۶ محور اصلی شامل نداشتن آگاهی کافی، فقدان نگرش و عملکرد مطلوب؛ فقدان توجه لازم به عوامل موثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان؛ ضعف منابع دریافت اطلاعات نوجوانان (مادران، همسالان، مربیان بهداشت)؛ فقدان توافق در مورد زمان مناسب برای شروع آموزش ابعاد مختلف بهداشت بلوغ؛ فقدان محتوای آموزشی مناسب و جامع دوران بلوغ برای دختران نوجوان؛ عدم استفاده از روش های مناسب آموزش سلامت بیان کرد. مطالعات متعددی در زمینه تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران در زمینه جسمانی بلوغ، عوامل موثر و منابع دریافت و تاثیر آموزش در زمینه های سلامت جسمانی بلوغ در کشور انجام شده است اما در زمینه بررسی عوامل و علل ناآگاهی و بی توجهی مادران در مورد بلوغ دخترانشان، استفاده از روش های مشارکتی آموزش و طراحی آموزش های مبتنی بر مهارت، و ارائه راهکارهای مداخله ای برای آموزش ابعاد جسمی (به ویژه بعد جنسی)، روانی و اجتماعی بلوغ جای خالی زیادی وجود دارد.