سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم نظری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی مدیریت آب و خاک استان کرمانشاه
محمدامیر دلاور – عضو هیات علمی گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
منوچهر زرین کفش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
یحیی پرویزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

ورتی سول ها با توجه به وسعت و ظرفیت بالای تولید محصول در اقتصاد کشاورزی استان کرمانشاه از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار هستند. مهم‌ترین ویژگی آن‌ها تغییرات فیزکی در ماتریکس خاک با تغییر رطوبت است. این تحقیق در تابستان سال ۱۳۸۹ در منطقه میان دربند استان کرمانشاه صورت گرفته است. برای این منظور ده نیمرخ خاک مطالعه شده و خاک ها در پنج سری خاک متعلق به دو تحت گروه Chromic Haploxererts و Typic Haploxerertsرده بندی شدند. خصوصیات مختلف نشان داد که نفوذپذیری خاک های مورد مطالعه در کلاس آهسته و خیلی آهسته و بافت خاک در کلاس های خیلی سنگین و سنگین با بیش از ۵۰ در صد رس قرار دارند. برای استفاده بهینه از خاک های ورتی سول در منطقه مورد مطالعه راهکارهای کاربردی ذیل پیشنهاد می‌گردد: ۱- در اراضی پست و فاریاب ایجاد شبکه زه کش های سطحی و پرهیز از آبیاری سنتی وغرقابی، کوتاه نمودن دور آبیاری با بهره گیری از روش‌های نوین مانند کلاسیک ثابت، افزودن ماده آلی به خاک و سله شکنی پس از هر آبیاری می‌توان رطوبت خاک را در حد مطلوب نگهداری و با کاهش حجم درز و شکاف ها از تبخیر و نفوذ عمقی آب جلوگیری و ظرفیت نگهداری را افزایش داد، ۲- در دیم زارها استفاده از کمبینات ها و ادوات زیر شکن و کشت نواری و بهره گیری از مالچ کلشی و همزمانی تاریخ کاشت با نزولات جوی توصیه می‌گردد و ۳- اجرای پروژه کشاورزی حفاظتی به جای سیستم‌های سنتی می‌تواند منجر به ارتقاء توان تولید محصول در این خاک‌ها گردد