سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فائزه امیرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه امیرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

انسان به عنوان اشرف مخلوقات بوده و برخورداری او از سلامتی و محیطی سالم و شاداب برای کار و زندگی از حقوق طبیعی و خدادادی بشر به حساب می آید. این حق طبیعی در طی اعصار و زندگی دچار تحولات و تغییرات شگرفی شده است که عمدتاً ناشی از فعالیت ها و عملکردهای خود بشر بوده است. پرداختن به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست و کیفیت در هر سازمانی، بخصوص سازمان های پیش رو و دانش محور و خصوصاً صنعت نفت امری اجتناب ناپذیر است. مدیران ارشد صنعت نفت وظیفه هدایت و رهبری H.S.E را به موازات وظایف اصلی خود بر عهده دارند این مقاله ضمن بررسی فرهنگ H.S.E در صنعت نفت و مهندسی آن و بیان شاخصهای مهندسی فرهنگ H.S.E که شامل شاخصهای عملکردی و برداشتی هستند چالشهای مهم و موانع ایجاد مهندسی فرهنگ H.S.E را که عبارتند از سبک مدیریت کلاسیک تغییر و مقاومت در برابر آن عدم دیدگاه سیستمی، را بیان می کند و در راستای رفع این چالشها توجه به ارزشها و نگرشهای کارکنان و ایجاد محیط شفاف فرهنگ H.S.E، آموزش کاربردی H.S.E، توجه به باورهای فرهنگی و اجتماعی صنعت نفت و توجه به ابعاد رفتار و شخصیتی و روان شناخت ی منابع انسانی صنعت نفت را پیشنهاد می نماید.