سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پرویز کردوانی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
صلاح شریفی – دانشجوی دکتری جغرافیا

چکیده:

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا شهرستان مریوان به عنوان پنجمین شهردارای تنوع طبیعی کشورشناخته شود این درحالی است که علیرغم برخوردار ازجاذبه های طبیعی فراوان گردشگری مریوان با مشکلات و موانع گوناگونی درجذب گردشگر مواجه بوده که مانع ازگسترش آن شده است براین اساس هدف ازاین پژ<هش شناخت موانع موثردرجذب گردشگر و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری است نوع پژوهش کیفی و میدانی و روش آن توصیفی ـ تحلیلی و میدانی است که با بررسی منابع اسنادی میدانی و کتابخانه ای انجام شده است یافته های پژوهش بیانگر وجودچالشهای فراوان درصنعت گردشگری مریوان است به گونه ای که ازنظر تعدادگردشگران آثار تاریخی و طبیعی شهرستان مریوان درسال ۸۹ رتبه اول را دراستان کردستان با تعداد ۴۹۸۰۰۰ نفر کسب کرده است.