سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی میرزایی – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
محمدمهدی علیشاهی – استاددانشگاه شیراز
مهدی ادب – مدیرشرکت تحقیقاتی شهاب ثاقب

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تا طراحی یک چارچوب شیبه سازی سخت افزاردرحلقه و اجرای واقعی آن برروی یک وسیله پرنده مافوق صوت ارایه گردد شبیه سازی سخت افزار درحلقه یکی از موثرترین روشها برای تایید عملکرد سیستم کنترل و ایمنی قبل از انجام آزمونهای پرواز واقعی است درچارچوی پیشنهادی چهارزیرسیستم شامل سخت افزار پردازنده سیستم کنترل پرواز عملگرها سنسورها و نرم افزار شبیه سازی شش درجه ازادی بصورت مجتمع با یکدیگر برای تحقق بخشیدن به شبیه سازی سخت افزار درحلقه گرد آمده است این طراحی با موفقیت برای شبیه سازی آزمونهای مختلف پروازی از جمله مرحله شتابگیری جداشدن شتاب دهنده و حرکت درارتفاع ثایتمورد استفاده قرارگرفته است چالشها و نکات مواجه شدهدرآزمایش این وسیله پرنده مافوق صوت و راهکارهایی جهت رفع انها ارایه گردیده است.