سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شاه پسند – مهندسی فناوری اطلاعات
حامد رحیم اف – عضو هیآت عملی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کامپیوتر
اوا اسدی – مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

بیمه الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخههای مهم تجارت الکترونیک، از مولفههای بسیار ضروری در مسیر الکترونیکی شدن جوامع به شمار می-رود. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه نیازمند تحقق و توسعه این امر در صنعت بیمه خود میباشد. لذا بررسی چالشهایی که در برقراری کامل این تکنولوژی ایجاد مانع میکنند و ارایه راهکارهایی در این زمینه امری ضروری به نظر میرسد. در این راستا در پژوهشحاضر سعی شده با توزیع و تجمیع پرسشنامهای روا بین ۲۰ تن از مدیران ارشد یکی از کارگزاران بیمه کشور (بیمه سامان) مخاطرات و چالشها پیشروی بیمه الکترونیک امتیازبندی و تحلیل شده تا مهمترین موانع شناسایی و برای رفع برخی از آنها راهکاری ارایه شود.