سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی آدمی – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمدرضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تولید توزیع استقرار امنیت پایدار درسیستان و بلوچستان روندی فرابخشی است که تحقق آن مستلزم هم افزایی بهینه و استراتژیک ظرفیت ها تعامل موثرنهادهای ذیربط و مدیریت عقلایی تهدیدهای بالقوه و راهبردی است تهدید شناسی آسیب کاوی امنیت انتظاری ظرفیت یابی و طراحی الگویی متناسب با مختصات جغرافیای منطقه چهار اقدامی است که توجه به آنها برای استقرار امنیت دراستان سیستان و بلوچستان ضروری است درمرحله تهدید شناسی این مقاله به مطالعه و بررسی مولدهای ناامنی تهدیدها و مولفه های منفی تاثیر گذار برتحقق امنیت مطلوب دراستان پرداخته میشود درمرحله اسیب کاوی انتظاری مهمترین خلاهای ساختاری و برنامه ای نهادهای انتظاری امنیتی استان برای خنثی سازی حداکثری تهدیدهای فرارو مورد ارزیابی قرار میگیرند.