سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حمید شفیع زاده – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

نقش پژوهش درپیشبرد و ترقی کلیه جوامع درحال توسعه و پیشرفته دردنیای امروزبرکسی پوشیده نیست با نگاهی کوتاه و گذرا به برنامه هایبرخی کشورهای پیشرفته دردهه اخیر میتوان به اهمیت پژوهش دربرنامه ریزی و تعالی فرهنگی این گونه کشورها پی برد نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که انی کشورها با برنامه ریزی های بلندمدت و محور قرار دادن پژوهش درتمامی زمینه های اقتصادی اجتماعی علوم پایه و کاربردی به این مهم دست یازیده اند درکشور ما تلاش درراستای استقرار جامعه اطلاعاتی و پژوهشی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانش مدار خلاق و کارافرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری و تولید علم با هدف رشد توسعه کمی و کیفی برپاسازی نظام تعالی فرهنگ پژوهشو فناوری ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزش و توسعه فناوری همواره از مهمترین اهداف برنامه های توسعه بوده استدراین مقاله ابتدا کلیاتی درارتباط با مفهوم پژوهش و انواع آن مطرح می شود درادامه بسترهای فرهنیگ به عنوان پیش نیاز توسعه پژوهش مورد توجه قرارمیگیرد سپس موانع فرهنگ پژوهش دردانشگاه دردوبخش موانع درونی و بیرونی مورد اشاره قرارگرفته و درپایان نیز راهبردهایی ارایه خواهد شد.