سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد فتوحی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهر یزی توریسم

چکیده:

مناطق مرزی کشور به دلیل کمبود امکانات و عدم سرمایه گذاری مناسب همواره از نقاط محروم کشور محسوب می شوند بررسیهای انجام شده نشان میدهد پدیده هایی چون قاچاق سوخت و کالا موادمخدرشرارت و کشیده شدن ساکنان نواحی مرزی به فعالیت های غیرقانونی ناشی از فقروبیکاری و کمبود امکاناتی است که براثر عدم توجه به مناطق مرزی کشور به وجود آمده است استان سیستان و بلوچستان به لحاظ دارا بودن پتانسیلهای گردشگری از جایگاه ویژه ای دارد وجود اماکن باستانی و تاریخی و طبیعت بکرومنحصربفرد دراین منطقه منجر به ایجاد قطبهای گردشگری دراین منطقه شده است اما با اینکه این استان دارای قابلیت های گردشگری زیادی می ب اشد و میتواند به عنوان منبع درآمد زایی برای منطقه و کشور باشد و ازفقروبیکاری مردم منطقه بکاهد اما واقعیت امر این است که صنعت توریسم و گردشگری نتوانسته دراین منطقه موفقیت چندانی به دست آورد.