سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمدالله پیشرو – دکترای برنامه ریزی منطقه ای و روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

موضوع توسعه پایدار در جهان در پی بروز آثار نامطلوب رشد تکنولوژی و استفاده بی رویه از منابع طبیعی مطرح گردید. این موضوع در بسیاری از ابعاد توسعه مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ابعاد، توسعه پایدار شهری است. برنامه ریزی شهری در قرن بیستم در حالی پایان یافت که نه تنها این برنامه ریزی مثبت ارزیابی نمی گردد، بلکه عملکرد آن نشان دهنده بسیاری از مشکلات مهم و مخرب برای ساکنین شهرها و عدم تعادل میان نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. برای جلوگیری از آثار مخرب توسعه شهری، موضوع توسعه پایدار شهری مطرح و برای تحقق آن شاخص هایی نیز در نظر گرفته شد. رشد بی رویه کلانشهرها در کشور در پی ضعف برنامه ریزی در مناطق روستایی و بروز پدیده مهاجرت و از طرف افزایش نرخ رشد بی رویه کلانشهرها در کشور در پی ضعف برنامه ریزی در مناطق روستایی و بروز پدیده مهاجرت و از طرف افزایش نرخ رشد جمعیت پدیدار گشت و موجب شد تا شهرهای متوسط و کوچک تبدیل به شهرهای بزرگی شوند که حل مشکلات آنها نیازمند سرمایه گذاری گسترده در تمامی ابعاد شهری است. شهر شیراز نیز بعنوان یکی از کلانشهرهای کشور در طی چند دهه گذشته دارای رشد جمعیتی بالایی بوده است که این افزایش باعث بروز مشکلات متعدد در مدیریت شهری شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از روش توصیفی است که با استفاده از برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک، موضوع توسعه پایدار شهری را مورد بررسی قرار می دهد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، استفاده از ابزار SWOT است که فرصتها، تهدیدات، قوتها و نقاط ضعف پیش روی توسعه شهری را شناسایی و راهبردهای لازم را ارائه نموده است. نتایج این مطالعه نشان دهد که بسیاری از مشکلات زیست محیطی کلان شهر شیراز از سیاستها و برنامه ریزی های ناقص در اقتصاد ملی و یا در حوزه مدیریت شهری نشأت می گیرد. تولید بالای خودرو، فعالیت بی ضابطه فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی در شهر، الگوی نامناسب مصرف و غیره از جمله این سیاستها و اقدامات هستند.