سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه السادات شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نجم الدین مرتضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
سیاوش عبادی – عضو هیئت علمی آموزشکده سما

چکیده:

درسالهای اخیر مقام معظم رهبری اسامی سالها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند اصلاح الگوی مصرف همت مضاعف و کار مضاعف و امسال نیز سال جهاداقتصادی قطعا این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن بیانگر اهمیت موضوع اقتصاد درکشور ما می باشد ازطرفی بحث اشتغال و پیچیدگی های آ درجهان پرشتاب امروز توجه معظم له و بسیاری از سیاست گذاران و دولت مردان و کارشناسان کشور به خود جلب نموده است بدیهی است ترکیب جمعیت جوان کشور و سیل متقاضیان کار ضرورت پرداختن بیشتر به این مساله را از ابعاد مختلف ایجاب م ینماید با توجه به بیکاری فزاینده دانش آموختگان رشته های کشاورزی درایران و روند رو به افزایش آن توجه به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال امری ضروری می نماید و با عنایت به این موضوع که کشاورزی ایرا ن یک چهارم کل اشتغال ایران را به خود اختصاص میدهد به عبارت دیگر ۲۵ درصد از کل فرصت های شغلی ایران مربوط به بخش کشاورزی است این درحالی است که کشاورزی ایران بایستی خود را آماده کند تا غذای جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر را درسال ۲۰۲۰ تهیه کرده و ضمن ایفای نقش خود به عنوان یک موتور رشد اقتصادی به کاهش فقر درایرا ن نیز کمک کند.