سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ایران
بهزاد اکبری – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

اصلی ترین پروتکلی که درحال حاضر برای مدیریت شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرارمیگیرد تحت عنوان SNMP شناخته می شود سادگی و گستردگی استفاده اصلی ترین مزایای بکارگیری این پروتکل درتجهیزات و شبکه های کامپیوتری می باشد اما علیرغم بهره مندی از این مزایا استفاده از این پروتکل درشبکه هایی که طیف وسیعی از دستگاه های شبکه را دربرگرفته و ترافیک بالایی نیز تولید می کنند با چالشهای جدی روبرو می باشد برای غلبه برمشکلات این پروتکل روشهای متعددی ارایه شده است که یکی از بهترین روشهای موجود معماری توزیع شده ای است به نام CORBA طراحی و پیادهس ازی یک پراکسی براساس همین معماری توزیع شده دردستورکار این اثر قرارگرفته است