سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل عظیمی یانچشمه – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه دولتی اراک

چکیده:

ظهور فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، زندگی فردی و اجتماعی بشری را تحت تاثیر قرار داده و تحولی شگرف در تمام ابعاد حیات انسانی ایجاد کرده است . یکی از ابعاد حیات انسانی که خواه ناخواه تاثیری عظیم از رشد این چنین فناوری ها خواهد پذیرفت آموزش و پرورش است . امروزه شاهد تبدیل شدن کشور های جهان سوم و در حال توسعه به بازار فروش فناوری های جدید ساخته شده توسط کشور های توسعه یافته هستیم . اکثریت مشتریان این فناوری ها را جامعه دانش آموزان و جامعه ی جوان کشور تشکیل می دهند . این فناوری ها تاثیرات مفیدی در نظام آموزش و پرورش کشور به خصوص در جهت رفع مشکلات آموزش های سنتی داشته اند. با وجود این، از طرفی هجوم جامعه دانش آموزی و دانشجویی کشور به سوی این فناوری ها و از طرفی مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر فناوری های برخاسته از جامعه و فرهنگ غرب ، موجب به وجود آوردن چالشی بزرگ در نظام آموزش و پرورش کشور های پذیرنده این فناوری ها شده است و لازم است برای رفع چالش های پیش رو ،متولیان امر تعلیم و تربیت عزم خود را جزم کنند . در مقاله حاضر ،پس از بیان چالش های به وجود آمده ،راهکار هایی برای رفع این چالش ها در مرحله طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در گروه های مسئولان ،معلمان و دانش آموزان به صورت مجزا در هر مرحله ارائه می شود.