سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد صادق لاجوردی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصباح سایبانی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی چالشهای پیشرو در فرایند صنعتی سازی در بخش مسکن است. برای این منظور توصیف شرایط فعلی و جایگاه ایران برای بررسی نقاط ضعف و قوت مطرح شده است تا عوامل ریشه ای این چالشها شناسایی شود. در نهایت با شناسایی منشاء این مشکلات توان مدیریت و تصمیم گیری بر اساس خط مشی به دست امده امکان پذیر می گردد. همچنین تامین مسکن با توجه به تقاضای روز افزون این نیاز اولیه بیش از میزان عرضه ی موجود در کشور بدون شناسایی دیشه ای موانع امکان پذیر نمی باشد. بهبود وضعیت در صورت رفع موانع اولیه غیر از موانع اصلی و ریش ای توسعه ی پایدار این صنعت را تهدید می کند.