سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس قاسمی میرزایی – کارشناس علوم و صنایع غذایی دانش اموخته دانشگاه ایت اله املی
عادل رمضانی مقدم ملسکامی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
فاطمه سروری – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی
فاطمه فاضلی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

امروزه مصرف کنندگان به میزان زیادی علاقه مند به سلامت شخصی خود بوده و انتظار دارند که مواد غذایی مورد مصرف آنها سالم بوده و یا حتی قادر به جلوگیری از بیماری در آنها باشند بررسی ها در اروپا نشان داده است که یکی ازبسترهای مناسب برای غذاهای عملگرا روده افراد می باشد مزایای ماست پروبیوتیک بخوبی در بازارهای مصرف به اثبات رسیده است اما به تازگی گرایش زیادی به سمت نوشیدنی های پروبیوتیک دیده شده است سیستمهای تحقیقاتی تلاش می کنند از نوشیدنی های پروبیوتیک با مقداری مشخص استفاده کنند که هیچ گونه خطری مصرف کننده را تهدید ننماید. بقا و ثبات پروبیوتیک ها ا زجمله موارد با اهمیت در بازاریابی و چالشهای تکنولوژیکی برای صنعتی کردن تولید می باشد. غذاهای پروبیوتیک با سویه پروبیوتیکی خاص باید دارای حفظ سطح مناسب از سلولهای زنده در طول برنامه غذایی باشد. فناوری بکارگرفته شده در سویه های بزرگ پروبیوتیک ها و فناوری جدید فرایند تولید و فناوری ساخت تولید اغلب ممکن است برای باکتریها و در درجه اول برای سلامتی عملکرد خود پروبیوتیکها مهم باشد.