سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مسافری – مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی NPMC
محمد شاکرخطیبی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
موسی حسام – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

مدیریت پسماندهای شهری نقش بسزایی درحفظ سلامت وبهداشت جامعه و پاکیزگی محیط زیست و زیبایی شهرها دارد که براساس قانون به مسئولین شهرداری ها انجام می پذیرد مراحل مختلف این مدیریت دربرگیرنده تولید جمع آوری نگهداری موقت انتقال و دفع نهایی می باشد بدیهی است برنامه های تفکیک از مبدا بازیافت کمپوستینگ و دفن بهداشتی درمدیریت پسماند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و پارامترهای دیگری از جمله نیروی انسانی متخصص ماشین آلات و تجهیزات و برنامه ریزی صحیح و البته مشارکت مردم نقش مهمی در بهبود آن دارد. دراین مطالعه چالشهای مدیریت پسماند شهری دراستان اذربایجان شرقی و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی و آنالیز قرارگرفت این استان با مساحت ۴۵۴۹۰/۸۸ کیلومتر مربع درشمال غربی فلات ایران با جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر واقع شده و براسا سآخرین تقسیمات کشوری دارای ۱۹ شهرستان و ۵۷ شهر میب اشد. دراین تحقیق وضعیت موجود مدیریت پسمانددرشهرهای مختلف استان بررسی وآمار و ارقام لازم جمع آوری گردید ودرقالب چک لیست تشریحی و SWOT مورد تجزیه و تحلیل و اولویت بندی قرارگرفت . براساس نتایج حاصل از تحقیق درحال حاضر روزانه حدود ۲۸۰۰ تن زباله در شهرهای مختلف استان تولید می گردد که سالانه بالغ بر یک میلیون تن می باشد. این زباله ها در ۵۶ مکان دفع موجود در اطراف شهرها دفع می گردد. سرانه تولید زباله درشهرهای مختلف بردامنه ۰/۹-۰/۷ کیلوگرم در روز بازای هر نفر می باشد.