سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آذر قلی زاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
زهرا خسروی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفها

چکیده:

در جهان معاصر فناوریهای ارتباطی به طور گسترده رشد و توسعه یافته و جهان را دچار تحولات فرهنگی چشمگیری نموده است.تحولات فرهنگی در اغلب موارد به شکل یک آسیب فرهنگی سیمای جوامع را دگرگون کردهو ارزشها و هنجارهای فرهنگی تغییر جهت می دهند.هدف این پژوهش بررسی اینگونه چالشها است که با پیشرفت سریع فناوریهای نوین ارتباطی بر افراد جامعه و بر روی فرهنگ ایرانی_اسلامی آنها گذاشته است، می باشد.لذا بهبررسی اینگونه چالشها به صورت تحلیلی پرداخته شده است