سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افشین زنگنه – دانشجوی کارشناسی هنرهای تجسمی
رویا زنگنه چکنی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

فرهنگ یکی از مهمترین خصایص انسان درجوامع مختلف است زمانی پایه های حکومت متزلزل می شود و آینده آن جامعه بخطر می افتد که عرصه فرهنگی اش درگروی عوامل مختلف درونی و بیرونی باشد از این رو درتمامی حکومت ها سعی براین است که فرهنگ خود را درچارچوب امنی حفظ نمایند و امنیت فرهنگی خودر ا فراهم آورند بنابراین ملاحظه می شود که هیچ موضوعی درامنیت ملی مهمتراز موضوعات مربوط به امنیت فرهنگی نیست از این رو درپژوهش حاضر سعی شده است که چالشهای استان سیستان و بلوچستان را به لحاظ اینکه با دوکشور افغانستان و پاکستان از لحاظ فرهنگی بررسی شود و همچنین راهکارهایی جهت رفع این چالشها ارایه شود.