سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیلا پرتونیا – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده:

امروزه به دلیل تحولات گسترده اقتصادی و پیچیدگیهای فرایندهای کسب وکارسازمان هادرفضای رقابتی سختی قرارگرفته اند و داشتن کارکنان شایسته و انعطاف پذیراین امکان را برای سازمان ها فراهم می سازد تا با برنامهریزی درست و بهینه موجب افزایش بهره وری و بالندگی سازمان خویش شوند اما با وجود ناکارامدی سیستم مدیریت منابع انسانی و عدم حمایت مدیران ارشد سازمان های دیگر جوابگوی تغییرات محیطی نمی باشند لذا مدیران منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده ازیک تفکر استراتژیک نظامند درجذب نیرویانسانی متخصص و برنامه های انطباق شغلی توانمندسازی کارکنان بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی کاری و ایجاد فرصت های گسترده پیشرفت شغلی میتوانند برچالشهای منابع انسانی درسازمان هافائق ایند و منجر به ارتقا محصولات با کیفیت به مشتریان شوند و سهم عمده ای ازبازارهای جهانی را کسب نمایند تا جایی که نسبت به رقیبان خود درمحیط کسب و کاربرتری جویند و آنها را ازصحنه رقابت حذف کنند و سهم بسزایی درجهت رشد و توسعه اقتصادی ملی داشته باشند.