سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی ربیعی – دکتری مدیریت ا ستراتژیک
عبدالرسول ذاکرین – مدیرگروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

وابستگی اقتصادی ایران به درآمدهاینفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره برای رهایی ازآن راهکارهایی در نظر گرفته میشود و تاکید برصادرات محصولات کشاورزی می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد تحقیقات نشانمیدهد که رشد صادرات محصولات کشاورزی همسو با بهره برداری عوامل تولید و استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی است این ارتباط مابین تولید و صادرات بررسی همزمان این دو موضوع را می طلبد مطالعات نشان میدهد که دردوره مورد بررسی این تحقیق ۸۸-۸۱ این الزامات برای صادرات برنج کشور بصورت مناسب فراهم نگردیده است این تحقیق بصورت تحلیلی توصیفی و از طریق دریافت نظرات کارشناسان بصورت مصاحبه عمیق و کیفی و مطالعه اسنادی و به روش مورد کاوی درپاسخ به مشکلات و چالشهای فراروی وضعیت تولید وصادرات برنج دردوره زمانی یاد شده صورت گرفته است نتایج این مطالعه نشان میدهد که درشیوه تولید و بعمل آوردن برنج مشکلاتی وجود دارد همچنین تولید این محصول و صادرات آن از نظر قیمت کیفیت و بازاریابی رقابتی نبوده و مطابق با انتظارات مشتری نیست و صادرات آن فاقد راهبرد معینی است.