سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین دعاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت ، واحد علوم وتحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران، اهواز
ایرج رسولان – دکترای عمران سازه استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
ایرج رسولان – دکترای منابع آب استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مرمت وبازسازی به معنی بازسازی وتعمیرات اساسی قسمتی از یک طرح در حال بهره برداری میباشدکه به لحاظ احجام کار و هزینه بالا قابل انجام در قالب نگهداری و تعمیرات نبوده و میبایست بعنوان پروژه جداگانه انجام گردد.از آنجاییکه پروژه های مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری از محل اعتبارات عمرانی انجام میگردد لذا میبایست تابع نظام اجرایی وفنی کشور باشد. شناخت دقیق و کامل شرایط عمومی پیمان و چالشهای آن در پروژه های مذکور میتواند راهگشای کاهش ادعا های پیمانکاران و جلوگیری از ایجاد دعاوی نادرست و از طرف دیگر زمینه را برای رسیدن به اهداف پروژه که در واقع رشد وحفظ سرمایه های ملی است را فراهم نماید. در این تحقیق با روش بررسی میدانی کارگاه های مرمت وبازسازی شبکه های آبیاری خوزستان واستفاده از نظرات مشاوران وپیمانکاران چالشها بررسی و سپس پیشنهاداتی جهت تدوین قرار دادهای مذکور عنوان میگردد