سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
ابوالقاسم مظفری – رئیس انجمن تونل ایران دانشگاه امام حسین (ع)
مصطفی شریف زاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا زارعی – دکتری زمین شناسی مهندسی

چکیده:

ساخت تونلهای سنگی همواره یکی از پرهزینه ترین و مخاطره آمیز ترین فعالیت های مهندسی بوده که با بیشترین ناشناخته های زمین همراه است تنوع ویژگیهای توده سنگ و شرایط زمین شناسی باعث می شود تا هر تونل از نظر طراحی و ساخت منحصر بفرد باشد ارزیابی رفتار زمین در برگیرنده تونل وشناخت مخاطرات و لحاظ کردن راه های مقابله با آن در طراحی ها از پیش نیازهای موفقیت در یک پروژه تونل سازی است این ارزیابی باید برپایه درک جامع زمین شناسی منطقه و تهیه مدلهای زمین شناسی استوار باشد که در آن داده ها و شرایط زمین با توصیف های زمین شناسی مهندسی همراه است هدف اصلی این مقاله معرفی مخاطرات زمینشناسی مهندسی در ساخت تونلهای سنگی و آشنایی طراحان، کارفرمایان و پیمانکاران با اهمیت مطالعات زمین شناسی مهندسی در حفظ سرمایه و زمان ساخت این حفریات زیرزمینی است که در طراحی باید مورد توجه قرارگیرد.