سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسترن یزدان پناه –
فاطمه صفری قلعه –
محممدعلی خان –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی چالشهای رعایت حقوق شهروندی درجامعه ای مدرن ازدیداسلام پرداخته شده است درجوامع مختلف تعابیر متفاوتی درمورد حقوق شهروندی وجود دارد و این تعابیر درجوامع به حکومت ودولت حاکمدرجامعه بستگی دارد البته عوامل موثر بسیاردیگری هم هست که برحقوق شهروندی تاثیر گذار هستند دربخش اول این مقاله حقوق شهروندی ازدیداسلام بصورت مفصل توضیح داده شده است و به دیدگاه های پیامبراسلام و ائمه اطهار درمورد حقوق شهروندی پرداخته شده که همچنان درجامع مدرن برقرار هستند دربخش دوم با توجه به تعاریف مربوط به حقوق شهروندی انواع مختلفی برای آن قابل استنباط است براساس بررسی های این جانب می توان دریک جمع بندی کلی حقوق شهروندی را به موارد زیرتقسیم کرد حقوق مدنی ـ حقوق سیاسی ـ حقوق اقتصادی ـ اجتماع و حقوق فرهنگی و حقوق قضایی که هرکدام ازا ین موردها دربخش دوم به تفصیل توضیح داده شدها ست.