سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسفندیار محمدی – استادیار دانشگاه ایلام
کرم خلیلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

از اواخر دهه ۱۹۷۰ خصوصی سایز به عنوان یک هدف غالبدرسیاست های کلی دولت هادرآمد هاست و هرکشور بنابرشرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است درمورد خصوصی اسزی و ابعاد آن درجهان و ایران تحقیقات زیادی صورت گرفته است که هرکدام ازاین تحقیقات جنبه های مختلفی از پدیده های خصوصی سازی را مورد بررسی قرار داده اند هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و مشکلات خصوصی سازی درایران و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن موانع می باشد سوال اصلی تحقیق این است که موانع خصوصی سازی کدامند و اینکه چه راهکارهایی برای رفع این موانع باید ارایه گردند؟ درراستای پاسخ به سوالات فوق موانعی از قبیل موانع قانونی ساختاری نهادی و سیاسی بعنوان موانع خصوصی سازی مشخص گردیده اند و راه کارهایی جهت رفع این موانع و آماده سازی بسترهای خصوصی سازی درکشور شامل شفاف سازی درواگذاریها ایجاد امنیت سرمایه گذاری وضع و اصلاح قوانین و مقررات ایجاد محیط رقابتی تحقیق و توسعه تقویت بازار بورس ارزیابی و تجدید ساختار شرکت ها ایجاد نهادغیردولتی نظارتی مطرح شده و نظارت نهادهای قانونی شامل دولت و مجلس و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیردولتی برفرایند خصوصی سازی درنظر گرفته شده و درپایان ارایه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی ازجمله راه کارهای شناخته شده تعیین گردیده اند.