سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود همت فر – استاد یار هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین سهیلی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سمیه بهرامی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
صادق همه خانی – کارشناسی ارشد

چکیده:

تجارت الکترونیک فرصتهای بسیاری برای شرکتها به ارمغان آورده است. اجرای تجارت الکترونیک ابزارها وشیوه هایی جدید در خصوص کاهش هزینه ها، روابط مؤثرتر، افزایش فروش و بهبود کارایی و اثربخشی عملیاتبه سازمانها ارائه نموده است. چنین روابطی شرکتها را به یکپارچه سازی شبکه جهانی قادر ساخته است. به هر حال به منظور حرکت همگام با تحولات الکترونیک در تجارت، حسابرسان مستقل بایستی در راستای کسب آگاهی ازفناوریهای نوین گام بردارند. در این راستا شیوه های حسابرسی باید به گونه ای طراحی شود که دستیابی به اهداف .(Price , تجارت الکترونیک سازمان به گونه ای کنترل شده، تسهیل گردد ( ٢٠٠١تجارت الکترونیک، شرکتها را با مخاطره هایی جدید روبه رو کرده و این امر آنها را به بررسی زیرساختهای فناوری و انجام کنترلهایی به منظور کاهش این مخاطره ها سوق داده است. تجارت الکترونیک تغییر نقشها ومسئولیتهای کارکنان و سطوح مختلف مدیریت و در نتیجه تغییر نیازها و خواسته های آنان را موجب گردیده است. افزون بر این، تجارت الکترونیک نه تنها بر نحوه اداره شرکت بلکه بر ویژگیهای آن نیز تأثیر گذار است.شرکتهایی که به تجارت الکترونیک می پردازند باید از داده ها و زیرساختهای الکترونیکی خود در مقابلتهدیدهای امنیتی بالقوه مانند دستیابی غیرمجاز به سامانه و داده ها، داده های ناقص و نادرست، قابلیت اتکا و حفظ حریم داده ها، تکذیب خدمات و دستکاری و تحریف داده ها به صورت عمدی یا سهوی محفاظت کنند. از این رو، شناخت مخاطره های تجارت الکترونیک ماهیت کنترلهای داخلی به منظور برنامه ریزی و اجرای صحیح حسابرسی اجتناب ناپذیر است. در این نوشتار ابتدا اهداف حسابرسی در محیط تجارت الکترونیک، ماهیت مخاطره ها و کنترلهای داخلی تجارتالکترونیک مورد اشاره قرار می گیرد. علاوه بر آن، لزوم آموزش فنی حسابرسان، تغییر نقش آنان و تأثیر آن براستقلال آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.