سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ایزدپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

چکیده:

امروز در کشورهای اسلامی به دلیل تفاوت های بنیادی محیطی با غرب موضوع حسابداری اسلامی مطرح شده است. حسابداری اسلامی بهصورت فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که برای تصمیم گیری ،محاسبه سود واقعی عملیات سرمایهگذاری اسلامی براساس دستورات اسلام مفید باشد، تعریف شده است. منظور از فعالیتهای مشروع عبارت است از مضاربه، مرابحه،مشارکت، اجاره به شرط تملیک و… که در مقابل فعالیتهای غیر مشروع مانند ربا ، قرار ،بهره تضمین شده و….مطرح می شوند. در ادامه بهترتیب مفهوم حسابداری اسلامی ، اهداف حسابداری اسلامی و خصوصیات حسابداری اسلامی ، تفاوت حسابداری اسلامی باحسابداریمرسوم، محاسبه زکات و معایب محاسبه زکات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.