سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ثریایی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
حسن پژوهان مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

درسالیان گذشته تحولات و پیشرفتهای شگرف در زمینه کامپیوتر و ارتباطات تغییرات عمده ای را در جهان به همراه داشته است شاید به جرات بتوان دست یافتن به چشم انداز فیلم ویدیویی ۲۰۱۹ که شرکت ماکروسافت درخصوص تحولات ده سال آینده به تصویر کشیده است را دور از واقعیت ندانست دراین میان کلیه بخشها اعم از دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی هریک بنا به سطح نیاز خود وارد این مقوله شدها ند اما آمارها مقایسه ای بین شاخصهای توسعه ICT در ایران و سایر کشورها و وضعیت نه چندان مطلوب یا با نگاه بدبینانه اسفناک را تداعی می کند شرکتهای آب و فاضلاب نیز که با توجه به گستردگی سطح خدمات آنها ازمهمترینبخشهای خدماتی به شمار می روند از این قافله عقب نمانده و بصورت پراکنده از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف استفاده می نمایند. هدف از این تحقیق بررسی چالشهای بکارگیری ICT در صنعت آب و فاضلاب است که بصورت پرسشنامه در بین ۵۰ نفر ازکارشناسان و مدیران در آب و فاضلاب قوچان توزیع و پس از جمع آوری و تهیه جدول توزیع فراوانی و با استفاده از آمار توصیفی نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام شد. نتایج کلی تحقیق و چالشهای آن به ترتیب اهمیت عدم تناسب فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات عدم بروز شدن اطلاعات و عدم امنیت شبکه های اطلاعاتی کمبود نیروهای متخصص آموزش ناکافی پرسنل و … در اب و فاضلاب قوچان طبقه بندی شد که با توجه به پراکندگی و تنوع جامعه آماری قابل تعمیم به سایر شرکتهای آب و فاضلاب نیز می باشد.