سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم عمیدی مظاهری – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی نقدی – مدیرایمنی فنی و بهداشت و محیط زیست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

درجوامع مدرن امروزی تغییر ماهیت کار و نیروی کار ایجاب می کند که دیدگاه محققان متخصصان و سیاستگذاران ایمنی و بهداشت شغلی OSH درجهت تمرکز بیشتر برموضوعات مهمتر تغییر یابد روشهای نوین سازماندهی محلکار افزایش مقاطعه کاری توسعه بخش های خدماتی و اطلاع رسانی رشد کسب و کارهای کوچک سالخوردگی نیروی کار و تداوم مخاطرات سنتی کاری در مشاغل پرخطر ایجاب می کند که به موضوعات زیرپرداخته شود. توجه بیشتر به نقش وتاثیر کار ارتباط کارو مشکلات روانی ضرورت افزایش نظارت برتحقیق ومداخله فائق آمدن برموانع استفاده از پژوهشهای اپیدمیولوژیکی تمرکز بیشتر برانتقال دانش و اطلاعات توجه به اقتصاد در پیشگیری پیوستن به بازار جهانی جهانگرایی پیشنهاد می شودموضوعات ذکر شده به عنوان دستورکار جدیدOSH درجوامع مدرن امروزی درنظر گرفته شوند.