سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا جمالپور – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

کلانشهر کرج یکی از شهرهای بزرگ ایران است که اخیرا به عنوان مرکز استان جدیدالتاسیس البرز مورد معرفی قرارگرفته است این کلانشهر نیز مانند تهران نه تنها از خطر زلزله ایمن نیست بلکه سالهاست در انتظار زلزله ای ویرانگر با شدت بالا بهدلیل وجود گسلهای متعدد به سر می برد و این موضوع کرج را نیز مانند تهران در معرض مخاطره جدی قرا رداده است درنتیجه بروز هر اتفاق غیرعادی و پیش بینی نشده طبیعی و غیرطبیعی همچون زلزله سیل، طوفانهای بزرگ و جنگ و … بدلیل شرایط خاصی که برجامعه تحمیل می شود دیگر شاهد توازن بین نیازهای انسانی و منابع نخواهیم بود که این تعریفی از بحران بوده و در مقابل بازگرداندن تعادل و توازن دوباره بین منابع و توانمندیها و نیازهای جامعه البته در کوتاه ترین زمان ممکن تعریفی از مدیریت بحران است زلزله به عنوان یکی از شایع ترین بلایای طبیعی در صورت بروز با شدت بالا یکی از بحران آفرین ترین پدیده ها در جوامع بشری شناخته شده است تجربه جهان و کشورمان نشان داده است که پس از وقوع زلزله های مخرب بحرانهای مختلفی در مناطق آسیب دیده با شدت و ضعفهای مختلفی خود را آشکار نموده و طبیعی است که هرچه وسعت و شدت آسیب بیشتر باشد بحرانها گسترده و عمیق تر خواهند بود دراین مقاله ضمن معرفی نقاط و بافتهای اسیب پذیر شهر کرج با بررسی هاای سناریوهای مختلف چالشهای مدیریت بحران درشهر شناسایی و معرفی شده تا در برنامه ریزی آمادگی ستاد بحران شهر مورد استفاده قرار گیرد.