سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نرگس قاسمی میرزایی – کارشناس علوم وصنایع غذایی
عادل رمضانی مقدم ملسکامی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
امین رنگریز – کارشناس علوم و صنایع غذایی
فاطمه فاضلی – ارشد علوم و صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه ایت اله املی

چکیده:

در جمع اوری داده ها و اطلاعات بالینی به حمایت و نقش پروبیوتیک ها در سلامت انسان و بویژه در بهره گیری از سیستم ایمنی بدن تقویت سد مخاط و سرکوب عفونتهای روده پرداخته می شود توسعه محصولات لبنی تخمیری و غیرتخمیری غنی شده با باکتریهای پروبیوتیک به یکی از موفق ترین مقوله های غذاهای کاربردی تبدیل شده است از دیدگاه کارکردی مواد این نسل از این فرهنگ در قالبهای خشک شده و بخصصو جذاب بکار می روند با این حال این مقوله را نشانه ای از چالشهای حال حاضر از نظر حفظ قابلیت هیا پروبیوتیک درتولید و ذخیره سازی آن می دانند هر دو روش خشک و یا اسپری کردن می تواند برای تولید پروبیوتیک ها مورد استفاده قرار گیرد البته استفادهاز پودرها در مقیاس بزرگ صورت می پذیرد. با این حال فرهنگ استفاده از هر دو روش به شدت به شرایط محیط زیست بستگی دارد.