سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد حسن پور – کارشناس ارشد شیفت مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای خراسان – امور دیسپاچی
ایرج ذاکرعنبرانی – مدیر امور دیسپاچینگ شمالشرق شرکت برق منطقه ای خراسان – امور دیسپاچی

چکیده:

کشورهای توسعه یافته با بهبود و مدرنیزه نمودن صنایع زیرساختی ۱ خود در اکثر جنبه های صنعتی به پیشرفتهای شگرفی نائل شده اند. کلید این مدرنیته اتوماسیون دانسته شده و از آن بعنوان راهی برای افزایش کارایی و بهره وری و کاهش هزینه ها نام برده اند. ابزار اتوماسیون پستها (سیستم های اسکادا ) بطور وسیعی در سیستمهای قدرت به منظور مانیتورینگ ، بهره برداری و کنترل بکار می روند. با تغییر سیاستهای بهره برداری در خصوص برنامه ریزی برای اتوماسیون پستها ، بهره برداری از بعضی از این پستها، بدون اپراتور ۲/ بدون مراقبت ۳ در نظر گرفته شده است . از آنجاییکهاتخاذ چنین تصمیمی باید مبتنی بر ریسک باشد ، در این مقاله با توجه به حذف اپراتور/ نگهبان پست که هر یک وظایفی بعهده دارند ، به ارزیابی ریسک مرتبط با این تغییرات پرداخته ایم.